Om Aarhus Blótlaug

Aarhus Blótlaug er en forening af ase- og vanedyrkere tilknyttet Forn Siðr. De fleste af os er medlemmer af Forn Siðr, men dette er ikke et krav for at blive medlem af Aarhus Blótlaug, bare man er indstillet på at overholde vore vedtægter.

Vi fejrer de 4 store årlige blót : vinter- og sommer solhverv og efterårs- og forårs jævndøgn. Der ud over har vi mange andre aktiviteter, som de forskellige initiativrige medlemmer hver især står for.

Et årligt tilbagevendende Åbent Hus d. 1 weekend i Maj for Ase- og vanedyrkere i hele verden.(se arkiv)

Vi forsøger at gøre hinanden klogere på vores fælles fortid ved at afholde seminarer i f.eks. runer, fortolkning af edda kvadene, oldnordisk og meget andet.

Der kan arrangeres busture til oldtidsseværdigheder, gerne med efterfølgende fest.

Og meget andet – kun medlemmernes fantasi sætter grænsen.

For yderligere information om medlemsskab kig under emnet Kontakt.