Vedtægter

§ 1. Laugets navn er Aarhus Blótlaug og lauget er tilknyttet Forn Siðr – Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. § 2. Laugets formål er: 1. At fungere som lokalt kontaktpunkt for tilhængere af den gamle skik. 2. At varetage den gamle nordiske gudedyrkelse samt at forestå blót og andre ritualer. 3. At udbrede kendskabet til… Læs mere Vedtægter