Jordfonden

Vi har i Aarhus Blótlaug en drøm om, at få et fast sted, hvor vi kan afholde vor blót. Drømmen er adskillige år gammel, og fremgår blandt andet af vores formålsparagraf.

Årsagerne til dette er flere:

  • Vi ønsker at skabe et spirituelt sted, som vi kan tilpasse til vores behov under naturlig respekt for naturen
  • Vi ønsker et sted, hvor vi kan etablere mere eller mindre permanente faciliteter, som stensætning, blótkreds eller lignende.
  • Uanset, så er det vigtigt for Aarhus Blótlaug, at gudedyrkelsen foregår udendørs, hvor kontakten til guddommelige kræfter skærpes af naturens hvisken og tisken.

For at nå vor drøm om ejerskab eller brugsret på et jordstykke, har vi oprettet en jordfond, hvortil vor opsparede midler indsættes. Bidragene hertil stammer fra lotterier, aktioner og overskud fra arrangementer, samt frivilligt bidrag.

Vi modtager gerne gaver i form af frivillige bidrag, som kan indsættes på vor konto i Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5381, kontonr. 0260737.

Det er op til dig, om din gave skal være anonym, eller med navns nævnelse i vort regnskab.

Hvis man ønsker fradrag i sin skattepligtige indkomst for betalte gavebeløb til Aarhus Blótlaug er der dog betingelser, som skattevæsenet kræver opfyldt:

  • Man skal oplyse sit CPR-nummer til Aarhus Blótlaug,
  • Man kan maksimalt fratrække 15.000,- kr. pr. år (2015)
  • Der må ikke være modydelser for gaven (sponsorat eller lignende).

Når disse betingelser er opfyldt indberetter Aarhus Blótlaug beløbet til SKAT umiddelbart efter årets afslutning og beløbet vil herefter indgå på giverens årsopgørelse fra SKAT.

Hele det betalte beløb er fradragsberettiget. Tidligere tiders bundfradrag er afskaffet.
Gavebeløb modtages naturligvis også gerne uden oplysning om CPR-nummer, men man skal bare være klar over, at beløbet så ikke er fradragsberettiget i den skattepligtige indkomst.