Aarhus Blótlaug er en forening af ase- og vanedyrkere tilknyttet Forn Siðr. De fleste af os er medlemmer af Forn Siðr, men dette er ikke et krav for at blive medlem af Aarhus Blótlaug, bare man er indstillet på at overholde vore vedtægter.


Aarhus Blótlaug is an association for asa- and vanetru believers affiliated with Forn Siðr. Most of us are members of Forn Sidr, but this is not a requirement for membership of Aarhus Blótlaug. We just require you to be willing to comply with our statutes.