Dansk

Kontakt Aarhus Blótlaug

For information om Aarhus Blótlaug og medlemsskab brug venligst den nedenstående kontaktformular. Dette gælder også for forslag til rettelser, forbedringer og tiltag på hjemmesiden, samt forslag til nye Veje videre – links: Kontingent for medlemsskab af Aarhus Blótlaug udgør i øjeblikket 200 kr. årligt. Beløbet kan efter forudgående aftale med kasserer eller sekretær indbetales på… Read More Kontakt Aarhus Blótlaug

Dansk

Vedtægter

§ 1. Laugets navn er Aarhus Blótlaug og lauget er tilknyttet Forn Siðr – Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. § 2. Laugets formål er: 1. At fungere som lokalt kontaktpunkt for tilhængere af den gamle skik. 2. At varetage den gamle nordiske gudedyrkelse samt at forestå blót og andre ritualer. 3. At udbrede kendskabet til… Read More Vedtægter

Dansk

Jordfonden

Vi har i Aarhus Blótlaug en drøm om, at få et fast sted, hvor vi kan afholde vor blót. Drømmen er adskillige år gammel, og fremgår blandt andet af vores formålsparagraf. Årsagerne til dette er flere: Vi ønsker at skabe et spirituelt sted, som vi kan tilpasse til vores behov under naturlig respekt for naturen… Read More Jordfonden

Dansk

Om Aarhus Blótlaug

Aarhus Blótlaug er en forening af ase- og vanedyrkere tilknyttet Forn Siðr. De fleste af os er medlemmer af Forn Siðr, men dette er ikke et krav for at blive medlem af Aarhus Blótlaug, bare man er indstillet på at overholde vore vedtægter. Vi fejrer de 4 store årlige blót : vinter- og sommer solhverv… Read More Om Aarhus Blótlaug

Dansk

Aktiviteter, det sker

Aktiviteter 2018 Forårsjævndøgnsblót: Lørdag d. 17/3 – 2018 Aarhus Blótlaug afholdt forårsjævndøgnsblót. Åbent for alle asetro eller interesserede i asetro. For nærmere information kontakt venligst Aarhus Blótlaugs sekretær Signe Kähler på: tlf.: 50 54 06 07 eller mail: info@aarhus-blotlaug.dk Aarhus Blotlaugs Åbent Hus 2018 Aarhus Blótlaugs Åbent Hus bliver afviklet den 1. weekend i maj… Read More Aktiviteter, det sker